fredag den 1. april 2011

Organiseret Riminalitet - 10 års dopeness

Info: Det nu hedengangne danske hip hop crew Organiseret Riminalitet udgav i foråret 2007, netop som Ungdomshuset på Jagtvej 69 i København var blevet ryddet og kampen for et nyt endnu i sin tidlige fase, albummet Med Love skal man land Bygge. Det blev gruppens sidste udgivelse, som ikke desto mindre blev markeret i 2010, hvor Organiseret Riminalitet lagde hele deres bagkatalog af til dels, men ikke kun socialt kritisk dansk hip hop ud til fri download. Her promoveres Med Love skal man land Bygge - men resten er bestemt også værd at hente.

Hip hop på dansk af den kloge og underholdende slags. Og meget af det....

Info: In the spring of 2007, just as Ungdomshuset at Jagtvej 69 in Copenhagen had been cleared and the struggle for a new one only in its early phase, the now dissolved Danish hip hop crew Organiseret Riminalitet released the album Med ove skal man lnad Bygge ("With Love a nation should be build", where in danish the word love also means law and regulations). It became the group's last release, which nevertheless was marked in 2010 when Organiseret Riminalitet put their entire backlist of partly but not only sociallycritical Danish hip hop out for free download. Here promoted is Med Love skal man land Bygge - but the rest is definitely worth downloading as well.

Hip hop in Danish of the clever and entertaining type. And much of it ....


Tracklist:
1. Intro
2. Med Live Skal Man Land Bygge
3. Hvis Jeg Var Min Kæreste
4. Part I
5. Konsekvens
6. Hva' Ka' Du?
7. Part II
8. Kom Så
9. Årsag
10. Menneskesyn
11. Verden Ældste Hobby
12. Part III
13. Rusland
14. Gamle Unge
15. Jagten På Mappen
16. Part IV
17. Outro

Country: Denmark
Year: 2007

Mere om: Organiseret Riminalitet

Download.... and get the rest:

Ingen kommentarer: